home1
Pay At Your Door
The legend of olive
küçük sabun Mitoloji Zeytin ağacının var oluşuna kendince açıklık getirir. Zeytin ağacı yeryüzüne bir armağan olarak gönderilmiştir. Eski Yunan‘da tanrıların başı Zeus, insanliğa en değerli armağanı veren tanrı ya da tanrıçanın yeni kurulan şehrin hükümdarı olacağını ilan eder. more